Digitalt læringsunivers

Velkommen til Leonda og til et unikt kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, organisasjons- eller lederutvikling i en virksomhet. Her kan du få ny inspirasjon, faglig påfyll og gode utviklende samtaler med andre HR-ledere og fagspesialister.

Leonda HR-nettverket

I HR-nettverket møtes 20-25 medlemmer hver måned til ny inspirasjon, faglig påfyll og erfaringsdeling innenfor HR-aktuelle temaer. 

Det som kjennetegner nettverket er raushet, deling og åpenhet for nye erfaringer. En unik mulighet for alle som liker å lære nye ting, og spesielt for deg som liker nettverksbygging og sosiale læringsarenaer. 

Les mer om HR-nettverket her

Hvem er med i nettverket?

Nettverkene er for deg som jobber med HR eller læring og utvikling internt i en virksomhet. Medlemsskapet er personlig, fordi det handler om nettverksbygging, relasjoner og læring på tvers av organisasjoner. Deltakerne kommer  fra små og store organisasjoner beliggende fra Senja i Nord til Kristiansand i Sør. Her kan du se hvem som er med og hva medlemmene sier om nettverket. 

Hva sier deltakerne om nettverket?

Leonda L&D nettverket

L&D nettverket er for deg som jobber med læring og utvikling i en virksomhet, enten du har ansvar for strategisk kompetansestyring, jobber med lederutvikling, onboarding, læringsdesign eller digital læring. 

L&D-nettverket har 40 medlemmer som møtes hver måned til faglig inspirasjon og en god fagprat. Egen medlemsportal med fagstoff.

Les mer om L&D-nettverket her

En gratis nettverksarena for HR-interesserte

LinkedIn-gruppe for deg som jobber med HR i en virksomhet, enten du er HR-leder, HR-spesialist eller HR-generalist. Gruppen er også for deg som studerer HR, forsker eller foreleser innenfor HR, eller bare er interessert i HR-faget.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.