Et helt nytt HR-nettverk 

For deg som er alene på HR eller deg som leder en liten HR-avdeling, og som føler deg litt fersk i rollen. Dette er for deg som ønsker en systematisk gjennomgang av HR-feltet fra a til å, for å lære mer om hvordan du kan organisere HR-arbeidet i din virksomhet. 

Mer informasjon om det nye nettverket

Et eget nettverk for deg som er ny i HR-rollen eller som har fått en ny HR-rolle

Noen ganger trenger vi litt bistand for å mestre nye utfordringer i karrieren. Kanskje du har fått en ny HR-rolle? Nye ansvarsområder innenfor HR-feltet. Eller kanskje du er helt ny i HR-rollen?

I 2023 etablerer vi et helt nytt HR-nettverk for deg som gjerne skulle hatt en egen HR-mentor eller bare litt råd og veiledning til hvordan lykkes godt med HR-arbeidet.

Dette nettverket egner seg best for deg som er alene på HR eller som leder en liten HR-avdeling. 

Den store forskjellen på dette nettverket og de to andre nettverkene til Leonda, er at det nye nettverket tilbyr en større grad av undervisning, og en systematisk gjennomgang av HR-feltet. 

I de andre nettverkene vil temaene variere ut fra medlemmenes ønsker, og alle forventes å kunne bidra på medlemsmøter.

Du får et 12 måneders program der vi gjennomgår HR-feltet fra a til å, med et digitalt temamøte hver måned, medlemsportal med presentasjonsmateriell, maler og opptak fra møter. Det blir også Q&A sessions der vi kan diskutere ting du lurer på.

Dette nettverket gir deg det fundamentet du trenger for å mestre din HR-rolle og stå litt stødigere i små og store dilemmaer som dukker opp i din hverdag. Nettverket koster kr 12.500 for et år.

Begrenset antall plasser. Opp til 20 deltakere.

Jeg vil gjerne vite mer om det nye nettverket


Vi inviterer til informasjonsmøte i slutten av desember og åpner for innmelding 29.12.2023.

Hvis du er nysgjerrig på nettverket og ønsker å høre mer, kan du legge inn kontaktinformasjon nedenfor, så får du invitasjon til informasjonsmøtet.