Personvernerklæring (privacy policy)


Denne personvernerklæring gjelder for Leonda AS og for nettsidene leonda.no og lederkompetanse.no.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger etter denne erklæringen er Leonda AS, med organisasjonsnummer 924 379 537. Ansvarshavende hos Leonda AS er Daglig Leder i selskapet, p.t. Anne Lise Heide. 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger som i all hovedsak består av navn, e-post og telefonnummer innhentes for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg til å kunne levere bestilte produkter og tjenester. Andre personopplysninger kan forekomme og vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

Du kan finne mer informasjon om det rettslige grunnlaget her:
A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
De fleste personopplysninger innhentes frivillig, dvs. bruker legger igjen sine personopplysninger og samtykker til lagring av personopplysninger f.eks. i forbindelse med bestilling av produkter og tjenester. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks er regnskapsbilag lovpålagt i henhold til bokføringsloven).

Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 


Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Leonda AS vil ikke hente inn, registre eller behandle sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger vil være nødvendig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

www.leonda.no er hostet av www.one.com i tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til 

- Kajabi LLC
- Wordpress
- Microsoft 365
- Demio webinarplattform
- Acuity Scheduling 
- Super Office CRM

Ihht. det vi har kjennskap til vil alle våre IT-leverandører være bundet av og følge gjeldende regler i GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare. 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Leonda AS, Lensmann Jens Sørums Vei 16, 2019 Skedsmokorset. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Leonda AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lengre, klikk "unsubcscribe-link" som du finner nederst i hver e-post som du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Leonda benytter følgende informasjonskapsler

- Google Analytics
- Facebook Pixel
- Kajabi AnalyticsPowered by Kajabi